Liber la joaca de 1 iunie

Scris de: admin Data publicării: 2017-05-25 Vizualizări: 680 Comentarii: 0

REGULAMENT integral al  CAMPANIEI "Liber la joaca de 1 iunie"

SECTIUNEA 1. ORGANIZATOR

Campania "Liber la joaca de 1 iunie" (denumita in cele ce urmeaza si „Campania Promotionala”/Campania de Promovare sau „Campania”) este organizata de catre S.C. BORIBON COM  S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul social in Bucuresti, Adresa: ale. Textilistilor, nr.3, bl.MY 2, SECTOR 3, inregistrata la Registrul Comertului cu CIF: RO 16874325 si J40/17158/2004 (denumita in cele de mai jos si  “Organizatorul”).

Campania se va desfasura conform prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii. Regulamentul oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile in Romania.

SECTIUNEA 2. LOCUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI 

Campania este organizata si se desfasoara pe teritoriul Romaniei, in magazinul online www.boribon.ro sau in Magazinele fizice Boribon din Bucuresti si Cluj.

SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI 

Campania se va desfasura incepand cu data de 25 mai 2017, ora 10:00 si pana la data de 31 mai 2017, ora 16:00 ( pentru magazinul online) si ora 19:00 pentru magazinele fizice.

SECTIUNEA 4. MARCILE SI PRODUSELE PARTICIPANTE

In cadrul CAMPANIEI CONCURS se promoveaza marca publica Boribon si brandurile adiacente marcii.

Participa toate persoanele care vor respecta regulamentul .

SECTIUNEA 5. INSCRIEREA LA CAMPANIA CONCURS

Campania se desfasoara exclusiv la punctele mentionate la SECTIUNEA 2. a acestui regulament. 

Pentru a participa la campanie, persoanele care achizitioneaza trei produse primesc un produs gratuit. Asadar Achizitioneaza 4 produse insa produsulu cu pretul mai mic va fi primit cu discount 100%.

  1. Sa achizitioneze minim 3 produse pentru a-l primi pe al 4-lea gratuit. Sa isi aleaga singur produsele din magazinele Boribon.

  2. Sa dea Share Postarii sa vada si cunoscutii lor campania.

SECTIUNEA 6. DESFASURAREA CAMPANIEI

Regulamentul complet pe site-ul www.boribon.ro la pagina de “ Stiri” dar si in magazinele participante.

Cei care doresc sa se inscrie trebuie sa urmeze pasii prevazuti la Sectiunea 5 si sa indeplineasca toate conditiile de la Sectiunea 8 a prezentului Regulament.

SECTIUNEA 7. PREMIILE OFERITE/ promotia

In cadrul acestei campanii, nu se ofera premii prin concurs ci fiecare persoana care achizitioneaza 3 produse are dreptul sa isi mai aleaga unul , urmand sa primeasca gratuit produsul cu pretul ce mai mic.

Produsele se fiscalizeaza pe un singur bon fiscal al unui singur client si premiul sau produsul gratuit nu poate fi ridicat de altcineva si/ sau pe alt bon fiscal.

SECTIUNEA 8. DREPTUL DE PARTICIPARE

Pot participa la Campanie toti cetatenii romani cu drept de cumparare .

Prin exceptie de la cele mai sus prevazute, nu pot participa: a) salariatii Organizatorului S.C. BORIBON COM S.R.L si/sau ai societatilor afiliate acesteia si b) rudele sau afinii salariatilor mentionati la litera a) pana la gradul II inclusiv, in linie directa sau colaterala. De asemenea, nu pot participa la Campanie asociatii-persoane fizice ai societatii comerciale sus-mentionate, cat si rudele sau afinii acestora pana la gradul II inclusiv, in linie directa sau colaterala.

Prin participarea la Campanie, Participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului si isi exprima acordul in privinta acestora, participarea la aceasta Campanie de Promovare implicand obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.

SECTIUNEA 9. TAXE SI IMPOZITE AFERENTE

In cazul produselo oferite gratuit Organizatorul va introduce pe casele de marcat sau pe factura fiscala produsul cu cel mai mic pret si 100% discount aferent produsului, sa achite taxele si impozitele aferente conform cu Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. In mod obligatoriu, Impozitul va fi virat de Organizator la bugetul de stat. 

Orice alte obligatii de natura fiscala si/sau de orice alta natura in legatura cu premiile acordate in Campanie cad si raman in sarcina exclusiva a castigatorului.

SECŢIUNEA 10. ACORDAREA PREMIILOR

Reprezentantul Organizatorului se obliga sa cunoasca si sa comunice in mod corect regulamentul tertilor potentiali beneficiari; sa aplice fara exceptie campania pe durata ei.

SECTIUNEA 11. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Organizatorul nu are ca scop strangerea si utilizarea datelor cu caracter personal in cadrul acestei campanii.

Prin participarea la acesta Campanie, fiecare Participant isi da acordul, in mod expres si neechivoc, cu privire la:

 - colectarea si prelucrarea de catre Organizator a informatiilor privind contul personal de Facebook, a adresei de email pe care acesta este inregistrat si a numarului de telefon oferit in cazul castigarii concursului. Castigatorul isi da de asemenea acordul sa furnizeze date cum ar fi, dar fara a se limita la: nume/prenume, CNP, adresa, nr. si seria act de identitate, etc. si a transmiterii acestora catre Organizator in scopul acordarii premiului stabilit prin acest Regulament. 

 - stocarea acestor date si prelucrarea lor si in alte scopuri decat cele anterior mentionate, respectiv: reclama, marketing si publicitate NU VA AVEA LOC.

Organizatorul va pastra confidentialitatea cu privire la datele personale ale Castigatorului, le va utiliza numai in scopurile stabilite prin Regulament si le va transmite catre terti ANGAJATI AI SC BORIBON COM SRL exclusiv sub obligatia de confidentialitate.

Participantii au dreptul sa refuze, in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele pe care le-au furnizat in legatura cu participarea la campanie sa fie prelucrate in scop de marketing direct sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop. In toate celelalte cazuri, Participantii au dreptul sa se opuna prelucarii datelor cu caracter personal in orice moment, din motive intemeiate si legate de situatia personala.

Participantii au, in conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (cu modificarile si completarile ulterioare), dreptul de informare (art. 12), dreptul de acces la date (art. 13), dreptul de opozitie (art. 15), dreptul de interventie asupra datelor (art. 14), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17), precum si dreptul de a se adresa justitiei (art. 18).

SECTIUNEA 12. LITIGII

Eventualele litigii aparute între Organizator si participantii la campanie se vor rezolva pe cale amiabila.

In cazul in care orice participant are de semnalat un incident in legatura cu desfasurarea campaniei, prealabil fata de orice actiune in justitie, se va adresa Organizatorului cu o sesizare in acest sens, in termen de maximum 30 de zile de la data incidentului. Organizatorul va formula un raspuns la sesizarea inaintata in termen de maximum 15 zile lucratoare.

In cazul in care petentul nu este multumit de raspunsul primit sau de modalitatea de solutionare a incidentului, are posibilitatea sa se adreseze instantelor judecatoresti romane competente.

Organizatorul nu isi va asuma nicio raspundere cu privire la pretentiile tertilor sau ale institutiilor asupra premiilor castigate de catre participanti.

Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere cu privire la nefunctionarea retelelor de telefonie fixa si/sau mobila sau a retelelor de Internet.

Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere in cazul in care ii sunt comunicate informatii false sau eronate.

Organizatorul nu raspunde pentru eventuale disfunctionalitati in derularea Campaniei ca urmare a actiunilor unor terti cum ar fi: distribuitori de energie electrica, operatori, proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii, cablu TV sau altii asemenea.

SECTIUNEA 13. INTRERUPEREA CAMPANIEI

Campania de promovare "Liber la joaca de 1 iunie", va putea fi intrerupta in caz de forta majora sau printr-o decizie a Organizatorului, dar nu inainte de a anunta publicul pe contul Boribon aflat pe site-ul www.facebook.com, avand linkulhttps://www.facebook.com/boribonjucarii .

SECTIUNEA 14. REGULAMENTUL CAMPANIEI 

Regulamentul campaniei este disponibil pe site-ul www.facebook.com in contul Boribon, la linkul https://www.facebook.com/boribonjucarii, in magazinele fizice Boribon Cluj si Bucuresti si pe site-ul www.boribon.ro la rubrica stiri .

Participarea la aceasta campanie implica acceptarea irevocabila si neconditionata a prevederilor prezentului Regulament si obligativitatea respectarii acestora. 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica oricand prevederile prezentului Regulament in masura in care analiza privind eficacitatea campaniei o va impune, cu conditia anuntarii modificarilor pe contul Boribon de pe contul aflat pe platforma www.facebook.com

Modificarile/forma modificata a Regulamentului intra in vigoare, cel mai devreme, la cel mai recent dintre urmatoarele 2 (doua) momente: a) la publicarea pe site a Regulamentului modificat; b) la prima anuntare pe wall-ul contului Boribon.

Orice lamurire sau rezumat al campaniei poate fi solicitat pe email la adresa: contact@boribon.ro  sau telefonic la numarul de telefon 0727.315.551 .

 

Adauga un comentariu

Captcha